Privacy

De privacyverklaring van Bergsportreizen heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Bergsportreizen spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar deelnemers worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in de privacyverklaring omschreven.

Download
Bekijk onze privacyverklaring (pdf).

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op via info@bergsportreizen.nl.